Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski jest właściwym organem egzekucyjnym w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Gdyni obejmującego obszar miasta Gdyni. 

 

Jednakże Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.), przez co
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski 
może prowadzić egzekucję poza obszarem swojej właściwości, m.in. na obszarze Gdańska, Sopotu, Wejherowa i innych. 

 

W przypadku wyboru komornika w powyższym trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcina Zalewskiego dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".