Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski jest właściwym organem egzekucyjnym w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Gdyni obejmującego obszar miasta Gdyni. 

 

Jednakże Wierzyciel ma prawo wyboru komornika zgodnie z

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 

 

 

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

 

ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), tj. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

przez co
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski 
może prowadzić egzekucję poza obszarem swojej właściwości, m.in. na obszarze Gdańska, Sopotu, Wejherowa i innych.